Le tu in tam, le bežno potovanje

Za srčnost ni problem, srčni smo skoraj vsi. Razuma nam manjka.

Ministrstvo za verska vprašanja

Objavil Rado, dne 22.07.2007

Republika Slovenija
Ministrstvo za verska vprašanja

Preambula

Vsak državljan Republike Slovenije je svobodno in enakopravno bitje. Svoje politične in svetovnonazorske opredelitve lahko in sme izražati v okviru parlamentarnega sistema, ali kot posameznik. S polnoletnostjo lahko voli in je izvoljen.

1. Vera je posameznikova najgloblja intima. Versko obredje se lahko opravlja v ustreznih sakralnih objektih, ali v tišini svojega doma.
2. Državljan RS se lahko svobodno izreče za pripadnika katerekoli Cerkve.  Za njeno dejavnost sme donirati lastna sredstva.
3. Cerkev je ločena od države.
4. Cerkveno premoženje je obdavčeno. Pridobitna in posestniška dejavnost Cerkve je pri obdavčitvi izenačena z drugimi gospodarskimi subjekti.
5. Kulturni spomeniki v lasti in posesti Cerkve smejo kandidirati za vzdrževalna sredstva pri Ministrstvu za kulturo.
6. Cerkev sme svobodno vzpostaviti in financirati lasten izobraževalni sistem. Spričevala dobijo splošno veljavnost le če so nostrificirana pri Ministrstvu za šolstvo.

Leto gospodovo 2007

 • Share/Bookmark

27 odgovorov v “Ministrstvo za verska vprašanja”

 1. Rado Rado pravi:

  V okviru Blitzovega eksperimenta (več o tem):

  http://blitz.blog.siol.net/2007/07/18/blogovska-vlada-v-senci/#comment-1765 objavljam moj pogled na državno ureditev odnosov z verstvi in s Cerkvami.

  Za morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z gornjimi členi sem vam na voljo.

 2. Rado Rado pravi:

  Blitz me sprašuje kaj pomeni ločenost Cerkve od države?

  Odgovor je vsebovan tudi v preambuli, ki je napisana tako, da daje enakost pravic vsem, tako verujočim, kot neverujočim. Tako, kot se lahko npr. ateisti odločijo in podpro stranko, ki reprezentira njihov svetovnonazorski pogled na svet, se lahko verujoči v okviru svojih pravic iz preambule odločijo s svojo volilno pravico za podporo ustrezno organizirani stranki z verskimi vrednotami.

  Poleg pravic iz preambule imajo verniki še dodatne pravice, ki so zajete v členih 1., 2. in 6.
  Člani cerkvene hiearhije, državljani republike Slovenije imajo v okviru pravic iz preambule zagotovljene vse pravice iz naslova človekovih pravic, kakor tudi javnega izrekanja za svojo versko pripadnost. Nihče se pa nima pravice javno oglašati v imenu slovenske Cerkve, zato ker so Cerkve organizirane na korporativen način in so podrejene virom moči izven Republike Slovenije.

  Blitz me sprašuje o cerkvenem davku.
  Prispevki Cerkvi so zajeti v 2. členu. V korist cerkve se lahko vernik odpove poljubnemu deležu svojih prihodkov. Republika Slovenija Cerkvam ne sme nakazovati davkoplačevalskih sredstev zaradi neenakopravnega položaja, ki ga imajo verniki v odnosu do cerkvene hiearhije. Verniki so namreč potisnjeni v vlogo konzumentov in nimajo nobenega vpliva na porabo naših skupnih sredstev. O porabi sredstev odločajo namreč vrhovi Cerkvenih oblasti, ki so izven RS.

  V kolikor bi se Cerkve organizirale tako, da bi verniki imeli enakopraven glas o porabi verskih sredstev, potem bi država priskočila na pomoč, identično, kot pomaga pri raznih interesnih dejavnostih.

 3. bin pravi:

  Tretji člen, je po mojem mnenju popolnoma odveč. Celo neprimeren!

  Država, ki ni podložna nobeni posamični ideologiji (veri), mora vse oblike organiziranega druženja svojih državljanov, obravnavati enako. Enaka pravila morajo veljati za posamično versko skupnost, kot za pevski zbor ali planinsko društvo. Nikakršnih “posebnih” pravic ali dolžnosti ne bi smelo biti.

 4. Rado Rado pravi:

  Hm, Bin

  To, da Cerkev je, je dejstvo. Če vzameš npr. slovensko RKC, je zelo bogata korporacija. Ne moremo se naekrat delati, kot da je ni. Naj plačuje davke, naj servisira svoje vernike, če oni to želijo in naj spoštuje slovensko zakonodajo.

 5. Blitz pravi:

  rado, jaz imam nekoliko drugačno mnenje – jaz bi uvedel financiranje Cerkve iz davkoplačevalskega denarja, hkrati pa Cerkvi močno zmanjšal možnost za gospodarske aktivnosti. Menim, da se Cerkev sploh ne bi smela ukvarjati s pridobitno dejavnostjo, ker le ta škodi njenim višjim ciljem. V zameno bi jo financiral iz davkov kot družbeno koristno dejavnost.

  V glavnem se pa s tvojim programom strinjam – ključno se mi zdi, da se Cerkev spravi v finančni in davčni sistem države.

  Pod točko 6 bi pa dodal, da po mojem mnenju ne gre za dovoljenje, ampak je država in družba celo zainteresirana, da se Cerkev ukvarja z izobraževalnimi dejavnostmi, še zlasti bi opogumljal odpiranje vrtcev in popoldanskega varstva.

  Rado, vsekakor doslej najjasnejši program ureditve položaja cerkva v Sloveniji – pri večini dosedanjih sta namreč tako Cerkev kot država držali figo v žepu.

 6. Rado Rado pravi:

  Blitz,
  tudi jaz sem mnenja, da se Cerkev naj ne bi ukvarjala s pridobitno dejavnostjo. Vendar sem mnenja, da bi bila morebitna prepoved v opreki z načeli svobodnega podjetništva.
  Če ji ukvarjanje s podjetništvom škodi, naj si sama sebi pripiše. Največ škode je že doslej naredila država z ogromnimi sredstvi (tokrat govorim o RKC), ki so šle v roke tuje korporacije.

  Razen tega z davkom ne boš menda silil tiste, ki ne želijo prispevati.

 7. bin pravi:

  Izgleda,Rado, da ne govoriva istega jezika?

  Prav to sem hotel povedati. Cerkev v Sloveniji je! (Več različnih cerkva!) Ima v lasti nepremičnine in opravlja pridobitne dejavnosti. Vsaj posredno. Torej je po naši zakonodaji pravna oseba. Država ima možnost in pravico nadzora nad ekonomskim poslovanjem vsake pravne osebe. Posledično “pobira” davke. Zato mora biti vsaka cerkev sestavni del države, ne pa ločena, torej izven državnega nadzora. Toliko o “ločitvi”.

  Nekateri argumenti pa bi lahko večinsko cerkev v naši državi postavili ob bok drugim sistemskim “dušebrižnikom”. Policija, vojska, zdravstvo, so samo nekateri resorji, ki jih mora dobra država vzpostaviti in vzdrževati. Čeprav služijo samo omejenemu številu državljanov. Plačujemo in tudi prenašamo pa jih vsi. Nekateri ljudje so prepričani, da je cerkev z veliko “člani”, tudi eden od takih stebrov družbe. Da bi morala biti “postavljena” od države. Ker pa se “država” ne razume na verska vprašanja, mora imeti cerkev določeno ali popolno avtonomijo.

  Kam boste torej umestili cerkve v vaši (naši) vladi? :mrgreen:

 8. Rado Rado pravi:

  Sam si omenil bin,
  da se država ne spozna v tolikšni meri, na določeno religijo, kot se nosilci te religije sami. Zato mora imeti avtonomijo. In jo bo imela!
  V tistem delu, ko pa se Cerkev ukvarja s pridobitno dejavnostjo, člen 4., pa je tako predvideno, da bo pod popolno državno kontrolo. Čemu torej strah?
  ….
  Seveda so vse pripombe dobrodošle in bom kaj dobrega tudi upošteval, vendar menim, da bi korenitejši posegi v srž programa zrušili koncept po katerem sem ga sestavljal. Jaz ga bom najverjetneje ponudil takšnega, kot je pa bomo videli, kaj bo mandatar odločil. :-)

 9. blitz blitz pravi:

  rado, jaz že leta nisem bil v slovenskih gledališčih, niti nisem gledal slovenskih filmov. Prav tako nisem uporabnik sredstev športnih društev in še bi lahko našteval. Plačujem pa redno in veliko. Vsaka država pač določi tako imenovane družbeno koristne organizacije, ki so prejemnik državnih sredstev. Mislim, da je to povsem normalno.

  Prednosti bi seveda imela tudi država – preko ustreznega načina financiranja bi pridobila nadzor in tudi določen vpliv.

  Je pa seveda zadeva težavna, ker bi najbrž zelo težko prišli do dogovora s Cerkvijo, ki na dolgi rok postane odvisna od države. Ker pa je tak model v veljavi v veliko državah, bi se morda dalo dogovoriti. Po drugi strani je otežujoča okoliščina tudi opozicija, ki bo kakršenkoli dogovor minirala in uporabila za populistične cilje.

  Torej, moj predlog bi bl drugačen, ker pa bo najbrž tvoj predlog veliko lažje sprejeti, ga bom seveda podprl. V vsakem primeru bo rešitev boljša kot to kar imamo danes.

 10. bin pravi:

  Ej, Rado!

  Za tvoje poznavanje pravil izražanja, je to: /Sam si omenil bin,
  da se država ne spozna v tolikšni meri, na določeno religijo, kot se nosilci te religije sami. Zato mora imeti avtonomijo. In jo bo imela!/, zelo sporno. Kdo bo imel avtonomijo? Država? Tako bi lahko sklepali iz citirane izjave. Če že kdo ima avtonomijo, naj bo to verska skupnost.

  Pa še nekaj “mi ne gre prav v račun”. Prav ta ločenost in avtonomija sta preveč vezani samo na prevladujočo versko skupnost, ostale, manjše, se sploh ne najdejo v njih. Zakoni pa bi morali skrbeti za enakopravnost vseh “primerljivih” pravnih oseb.

  Seveda pa si ti minister, ne jaz. Karkoli boš odločil, za to boš odgovarjal! Jaz samo poizkušam pomagati z nasveti in pomisleki. :D

 11. Rado Rado pravi:

  Katarini še dolgujem odgovor glede nezakonskih otrok, katerih očetje so duhovniki.

  Ti otroci niso predmet obravnave našega ministrstva. Le mati pozna očeta in če ne more izterjati preživnine direktno, potem ima vso pomoč pri socialnih službah. Tudi, če so očetje duhovniki. Zakoni so enaki za vse.

  Blitz me sprašuje kaj je z veronaukom?
  Veronauk je interna stvar cerkve. Država se v to ne sme vmešavati. Če pa si morebiti imel v mislih pouk o religijah v osnovni šoli, potem cerkev ne sme imeti nobenega vpliva. Največ kar lahko imajo je, da se posamične Cerkve odzovejo na konzultacije, kadar jih pokličejo zaradi sestave učbenika s strani ustreznih šolskih institucij.

  Blitz,
  Tvoj zadnja pripomba glede državnega financiranja Cerkve. Moj poglavitni zadržek glede državnega financiranja je, ker gre pri Cerkvah za
  a) institucije, ki so vodene od zunaj in
  b) za nedemokratične institucije – verniki, ki sestavljajo veliko večino posamične Cerkve nimajo nobenih možnosti vplivanja na porabo sredstev, niti pregleda nad porabo. Država v takšnem primeru ne more in ne sme dajati davkoplačevalskega denarja. Ves “javni” denar mora biti izsledljiv. Najprej mora biti izdelan ustrezen program, ki kandidira za sredstva. Naslednje leto morajo biti tudi izdelana poročila o porabi, ki morajo biti preverljiva.
  Vsega tega pri Cerkvah ni mogoče zagotoviti.

 12. Rado Rado pravi:

  Hvala za opozorilo bin. Šlo je za slovnično napako. Spodaj popravljam:

  . . . kot se nosilci te religije sami Zato mora(jo) imeti avtonomijo. In jo bo(do) imeli!

  Zdaj je jasneje, da se drugi stavek nanaša na predhodnega – nosilci te religije sami.

  Vse Cerkve v Sloveniji se bodo obravnavale enako. Če si mnenja, da v programu to ni dovolj jasno izrečeno te prosim, da mi pomagaš najti jasnejšo formulacijo.

 13. bin pravi:

  Rado!

  Tiste “ločenosti” nekako ne morem prebaviti!

  O enakem obravnavanju, ne dvomim! Vendar se mi pri tem postavlja prispodoba. Oče pripelje otroke (od treh, do petnajstih let starosti) pod jablano, in reče: Vsi imate enake pravice. Vsak naj si utrga jabolk, kolikor si jih želi. So si res enaki?

  Na to sem mislil z: /Prav ta ločenost in avtonomija sta preveč vezani samo na prevladujočo versko skupnost, ostale, manjše, se sploh ne najdejo v njih./

 14. Blitz pravi:

  rado, zadevo glede otrok duhovnikov je potrebno razčistiti, sicer bomo povsem po nepotrebnem imeli težave z javnostjo, ker pač gre za temo, ki jo populisti hitro izrabijo. Načeloma se strinjam s tvojim odgovorom, vendar pa le deloma drži, ker matere teh otrok preživnine ne dobivajo od očetov otrok, temveč od Cerkve. Če bi jo namreč moral izplačevati oče, bi bolj tenko piskali. Mislim pa, da je zadeva znotraj Cerkve zadovoljivo rešena – to samo kot namig, ni pa moja odgovornost se spuščati v detajle.

  Glede programa verouka je zadeva jasna, zanima me nekaj drugega – velika večina držav EU omogoča pouk verouka kot obvezen izbirni predmet v osnovnih šolah – to pomeni, da ga ponuja vsaka šola, seveda pa se ga udeležujejo le dijaki, ki se tako odločijo. V večini držav je omogočen verouk v šoli vsem večjim veroizpovedim, manjše pa imajo omogočen pouk verouka vsaj v šolah, kjer je teh dijakov zadosti. Zanima me tvoje mnenje.

  Nikakor se pa ne morem strinjati s kriterijem “demokratična institucija”. Tudi šolarji in njihovi starši imajo zelo malo vpliva na porabo denarja, da ne govorimo o pacientih, ki nimajo popolnoma nobenega vpliva na porabo davkoplačevalskega denarja. Bojim se, da boš moral umakniti takšno dikcijo, ker zadeva ne bo nikakor prestala presoje ustavnega sodišča in tega si nikakor ne želimo. Še manj si želimo tožbe v Strasbourgu – ne pozabi, da ima cerkven davek veliko držav v EU. Prosim, da pripraviš novo utemeljitev za svoje trditve.

  Strinjam se tudi z binom – način financiranja, kot ga predlagaš, bo majhnim verskim skupnostim popolnoma onemogočil obstoj, ker pač nimajo kapitala.

 15. maatjazh maatjazh pravi:

  Fantje, če ste se pa že čisto zares zresnili, bo treba biti pa vsaj malo bolj precizen v dikciji. Že na Blitzovem blogu sem opozoril, tu pa je že dvakrat opozoril Bin, da termin Cerkev v tem programu ni ustrezen, ker ne zajema fenomena vseh v Sloveniji registriranih verskih skupnosti. Npr.: imamo kar nekaj budistov in muslimanov in drugih, ki pa nimajo Cerkve. Kam torej z njimi?

  Bojim se, da so dosedanje vlade naredile glede tega že bistveno večji korak in sem proti vračanju v preteklost.

  Če pa, Rado, želiš prvenstveno urediti položaj RKC, predlagam, da posebej pripraviš izboljšano verzijo obstoječe mednarodne pogodbe med Slovenijo in Vatikanom, oziroma izoblikuješ predlog nove. V zakonu o verskih skupnostih pa je treba poiskati skupni imenovalec za vse enako in ga najbrž nekoliko zožiti.

  In še glede odločanja te vlade; mislim, da je za potrditev posameznega programa potrebna vsaj večina glasov vseh članov vlade, če že ne bo mogoče doseči konsenza. Če bo Blitz odločal sam, proti volji večine, lahko vlada kaj hitro razpade.

 16. blitz blitz pravi:

  maatjaz, o tako občutljivi temi gotovo ne bom odločal sam, ravno iz razloga, ki si ga omenil – podprl bom vsak dober program, ki bo zadeve konsistentno rešil in bil hkrati izvedljiv. Pravico veta bom pa seveda imel.

 17. maatjazh maatjazh pravi:

  Ok, veto je – kar se mene tiče – v redu. Najbrž temu tudi kdo drug ne bo nasprotoval.

 18. martin martin pravi:

  Ne, veto je zakonito sredstvo. Glede 3. člena ne bi delal problemov: zakonski predpisi, ki utrjujejo ustavo niso nikakpr v nasprotju z njo. Če se člen črta, lahko pride do dileme, ker Cerkev ni le oblika verskega izražanja, pač pa tudi korporativna organizacija in bi bilo zelo smiselno zadevo speljati ravno preko 3. člena njem vidim pogoj za enakopravno obravnavo pred zakoni, tu mislim predvsem na obdavčenje, možnost revizije in ugotavljanja izvora premoženja (v smislu spoštovanja vseh zakonov in ustave, kot veljajo za vse premoženjske spremembe pri drugih pravnih subjektih).
  Prekomplicirano? Ne, samo zdi se. Preprosto gre (en del) takole: ne moreš okrog prinesti Micke, ker je v svojem gorečem verovanju naredila nekaj s svojim premoženjem, kar sicer ne bi. No, vsekakor bo o tem veliko razprav.

 19. bin pravi:

  /Če se člen črta, lahko pride do dileme, ker Cerkev ni le oblika verskega izražanja, pač pa tudi korporativna organizacija in bi bilo zelo smiselno zadevo speljati ravno preko 3. člena njem vidim pogoj za enakopravno obravnavo pred zakoni,/

  Ne vidim povezave martin?

  Gospodarske dejavnosti cerkve morajo biti izenačane z vsemi drugimi gospodarskimi organizacijami. (Kaj bi po tem-takem morali tudi druge korporacije in multinacionalke ločiti od države?)

  Politično pa je stvar presežena! Strah, da bi (večinska) cerkev prevladala na političnem področju je treba preprečiti drugače. En človek – en glas! To je temeljno načelo zdrave demokracije. Večina članov cerkve, ki “delujejo” v Sloveniji so slovenski državljani. Tudi njihov glas je samo eden. Cerkev, ki bi se opredelila kot politična stranka, bi enakopravno sodelovala na volitvah, s svojimi kandidati in bi bila soočena z realnim stanjem podpore “ljudstva”. Tiste skupnosti, ki bi se opredelile drugače, pa ne bi imele nikakršne pravice nastopati v imenu ljudstva, na političnem področju. Njihovi politični predstavniki bi bili tisti, katerim so oddali glas na volitvah. Nevladne organizacije in “civilna družba” lahko delujejo “dobrodelno” v okviru zakonov, ne smejo pa izkoriščati pridobljenega zaupanja v politične namene!

 20. Kavelj 22 » Vmesno poročilo ob nastajanju b(l)ogovske vlade pravi:

  [...] rečeno me je navdušil entuziazem večine kandidatov. Maatjaz, Rado, Martin, Ervinator in dr.Magnum so uspeli v le nekaj dneh pripraviti prve osnutke programov in jih [...]

 21. dr. Onyx pravi:

  Jaz sem ves čas mislil, da je izraz cerkev vezan strogo na Krščanstvo in da ne predstavlja nekega splošnega izraza za versko ločino ali skupnost. Torej rimokatoliška cerkev, evangeličanska cerkev, pravoslavna cerkev …? Ali se lahko reče muslimanska cerkev ali židovska cerkev? Če grem recimo v neko strogo muslimansko državo se jaz ne bi upal vprašati, kje je kakšna muslimanska cerkev, če si bi recimo rad ogledal kakšno sinagogo. Mislim mošejo. Tudi sedmi člen Ustave RS ne uporablja izraza cerkev ampak pravilno verske skupnosti.

 22. maatjazh maatjazh pravi:

  dr. Onyx, tvoj opomin je povsem na mestu. Tudi jaz sem ga že nekje zapisal. Ne moremo govoriti npr. o budistični “cerkvi”, čeprav je budistična verska skupnost v Sloveniji dejavna in registrirana.

 23. Rado Rado pravi:

  Matjaž in doktor.
  Hvala vama za vajini smiselni pripombi.

  Kot lahko vidita sem ju že v upošteval v prvem členu, kjer dajem vernika in njegovo vero v ospredje. Dopuščam mu tudi svobodno voljo (drugi člen), da se izreče za pripadnika katere izmed Cerkva.

  Razliko, ki jo čutita med posamičnimi Cerkvami in med nekaterimi verskimi skupnostmi je prav v tem, da so Cerkve hiearhično organizirane in so se postavile na čelo vernikov ter so tudi politično dejavne, medtem ko so se verske skupnosti postavile vernikom ob bok in nimajo političnih pretenzij.

  Kar poglej razlike v interpretaciji boga. Primer:
  Pri RKC-ju trdijo, da je bog vsepovsod okoli nas in če bomo sledili (implicitna trditev) RKC-ju (ki sledi biblijo – in jo po potrebi interpretira), potem bo bog tudi v nas.

  Budistični predstojniki pa ne poudarjajo lastne vzvišene vloge, ampak le nudijo pomoč, da budistični verniki sami najdejo boga v sebi.

  Prepričan sem, da sem v mojem programu s postavitvijo vernika v ospredje rešil obstoječa protislovja.

 24. maatjazh maatjazh pravi:

  Imam idejo, kako bi lahko veljavnost programa v zvezi s Cerkvijo izpeljal dosledno, ne da bi ti skakale vmes druge verske skupnosti, ki nimajo atributov Cerkve, vendar pa naj bi bile z njo na nek način enakopravne. Z definicijo, kaj je to Cerkev.

  Kar se tiče budističnih menihov, bi pa znal najti v njihovem delovanju tudi kanček političnega. Podobno (z upoštevanjem vseh razlik) velja za muslimane.

 25. vlatka vlatka pravi:

  Ko je politika vmes, je samo sranje ;)

 26. Dizma pravi:

  V osnovi se strinjam z vsebino preambule. Pri prvem členu je treba paziti, da ne pride v kolizijo z 18. členom Splošne dekl. o člov. pravicah, ki ne govori o intimi in zasebnosti, ampak malo širše:
  “Vsakdo ima pravico do svobodne misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica zajema svobodo spreminjati prepričanje in vero kakor tudi nujno svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi posameznika ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, v praksi, z bogoslužjem in opravljanjem obredov.”
  Pogrebnega obreda npr. ne moreš opravljati v stanovanju ali v zaprtem bogoslužnem prostoru.
  Ko smo pri spričevalih: ne vem, zakaj nostrifikacija, če šola dela po predpisanih učnih načrtih, z ustrezno izobraženim kadrom in če se na koncu opravlja nek državni zaključni izpit ali matura.

 27. Rado Rado pravi:

  Za teološko fakulteto vem, da ni pod nadzorom Univerze v Ljubljani.
  Torej? Kakšen predmetnik je? Ali ustreza? Če torej lahko teološka fakulteta izobražuje brez nadzora, potem lahko si vsaka organizacija izmisli šolanje, kot se ji zdi.

  Seveda lahko, vendar potem imajo diplome le interno veljavo.

KomentirajXHTML: Uporabite lahko naslednje tage: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !